Polityka prywatności oraz cookies

Witam

Nazywam się Robert Gondek. Jestem właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://szczytyafryki.pl/sklep

Jestem także Administratorem Danych pozostawianych przez Użytkowników sklepu oraz gromadzonych przez sklep. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą Szczyty Afryki – Robert Gondek z siedzibą w Warszawie 01-903, ul. M. Dąbrowskiej 3 m 33, NIP: 118-091-84-66, REGON: 017397814. Kontakt ze mną jest możliwy pod adresem: sklep@szczytyafryki.pl.

W tym dokumencie chciałbym poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze sklepu.

Dane osobowe

Korzystając ze sklepu możesz przekazywać dane osobowe podczas dokonywania zakupów/zamawiania towarów w nim oferowanych. W związku z powyższym niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych (adresy e-mail, imię, nazwisko, adresy (korespondencyjny, do wysyłki), numer telefonu, numery IP, z których Użytkownik łączy się z usługami Administratora, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT) w celu realizacji zakupu. Konieczne jest również przetwarzanie IP zamawiającego w celu zapobiegania spamowi.

Możesz również przekazywać dane osobowe za pomocą formularza dostępnego na stronie w celu zapisania do newslettera.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jestem ja – Robert Gondek (Administrator).

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu dokonania zakupu i realizacji zamówienia. sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administrator (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wówczas przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w oparciu o zaakceptowany przez Użytkownika Regulamin Sklepu. Czas przetwarzania danych obejmuje okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika (reklamacja, roszczenia). Dane Użytkownika podane w trakcie zakupów przekazywane są innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji usług, dostawy towarów lub za wyraźną zgodą Użytkownika i tylko wówczas gdy jest to działanie niezbędne do realizacji usługi, sprzedaży. Są to: operatorzy płatności elektronicznych, kurierzy, operatorzy pocztowi, odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów, importerzy i dystrybutorzy produktów, a także podmioty, które współpracują z Administratorem w celu prawidłowego świadczenia usług (księgowi, doradcy prawni). Dane podane w trakcie zakupów są przetwarzane przez Iq.pl – operatora usługi serwerowej (hosting).

W przypadku wyrażenia chęci zapisu do newslettera podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu wysłania newslettera. W przypadku chęci zapisania do newslettera niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych (imię i adres mailowy) w celu wysyłania newslettera oraz przekazywania informacji (w tym również marketingowych i handlowych) o nowościach, produktach, usługach, ofertach, nowych wpisach, wydarzeniach i promocjach związanych z moją aktywnością w Internecie.

Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych oraz informuję, że nie udostępniam przekazanych mi danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z wyjątkiem zanonimizowanych danych statystycznych przekazywanych partnerom, klientom lub kontrahentom (takich jak np. informacja o aktualnej liczbie aktywnych Klientów).

Dane osobowe gromadzę z należytą starannością, gdyż podjąłem niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Wdrożyłem również wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).

Stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W tych celach w moim sklepie wprowadziłem certyfikat bezpieczeństwa SSL, czyli narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

Dane osobowe, które podajesz podczas zapisywania do newslettera są przechowywane w przypadku subskrybentów zapisanych do newslettera przez okres świadczenia usługi rozsyłania newslettera lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Dane osobowe, które podajesz podczas dokonywania zakupu w sklepie Szczyty Afryki są przechowywane do czasu zakończenia prowadzenia sklepu lub do momentu, w którym wycofana zostanie zgoda na przetwarzanie danych.

Będąc Użytkownikiem sklepu masz prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz korzystać ze strony/bloga) wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

Aby skorzystać z praw, o których napisałem wyżej możesz do mnie napisać na adres e-mail: sklep@szczytyafryki.pl.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe są powierzane firmie hostingowej IQ PL Sp. z o.o. ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, NIP: 583-27-36-211 REGON: 192478853 wpisanej do KRS pod numerem: 0000007725 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, firmie Profit s.c. Biuro Rachunkowe, NIP: 1130106890 w celu realizacji usługi prowadzenia rachunkowości i obsługi kadrowo-płacowej personelu Administratora, firmie Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP PL5213704420 w celu wystawienia faktury za zakupione towary i usługi, firmie PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887 w celu obsługi płatności kartą płatniczą lub płatności elektronicznych, a także firmie Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka
Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000678992, REGON 367328934, NIP 897184004 w celu realizacji wysyłki zamówionych towarów.

Newsletter

Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje (w tym również marketingowe i handlowe) o nowościach, produktach, usługach, ofertach, nowych wpisach, wydarzeniach i promocjach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

W stopce każdego newslettera znajduje się link do rezygnacji z subskrypcji. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez MailerLite, operatora serwisu mailerlite.com oraz IQ.pl – operatora usługi serwerowej (hosting).

Dane osobowe subskrybentów newslettera gromadzone są również w celu sprzedaży towarów i usług związanych z moją aktywnością w Internecie.

Zamówienia

Składając zamówienie/dokonując zakupów w sklepie przekazujesz mi swoje dane osobowe (adresy e-mail, imię, nazwisko, adresy (korespondencyjny, do wysyłki), numer telefonu, numery IP, z których Użytkownik łączy się z usługami Administratora, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT) w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika (reklamacja, roszczenia).

Czas przetwarzania danych obejmuje okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika (reklamacja, roszczenia).

E-mail

Wysyłając do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

W przypadku dokonywania zakupu ebooków, adres e-mail podawany przez Klienta podczas dokonywania zamówienia wykorzystywany jest także jako hasło do zabezpieczenia ebooka przed użyciem przez nieuprawnioną do tego osobę.

Pliki cookies

Pliki cookies dzielą się na:

– cookies sesyjne (session cookies), są przechowywane na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej,

– cookies stałe (persistent cookies), są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika,

– cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies), pochodzące od podmiotów trzecich, które pozwalają m.in. dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji Użytkownika, a także ustalić skuteczność działań reklamowych (np. Google, Youtube, Instagram, Pinterest, Facebook).
Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.

Wykorzystuję pliki cookies (ciasteczka), czyli informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Przechowuję pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuję dostęp do informacji w nich zawartych aby ułatwić korzystanie ze sklepu i analizowanie zachowań Użytkowników w ramach sklepu, w tym do:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze sklepu, co umożliwia mi ulepszanie ich struktury i zawartości;

– marketingowych (remarketing);

– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci google, kanału youtube, pinterest, facebook i instagram;

– zapewnienia prawidłowego działania sklepu.

Podczas pierwszej wizyty w sklepie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Wykorzystuję cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania sklepu, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Google Ireland Limited dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie sklepu udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowałem w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest.

Serwer

Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze sklepu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Anonimowe dane eksploatacyjne, czyli logi mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu (takich jak np. dane pozyskiwane za pomocą usługi Google Analytics przez Google).

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.